ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.2/7
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,12:13  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English Teacher
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา รูปเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.2/2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,14:31  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English Teacher
ชื่ออาจารย์ : Mrs.Genalyn Espirtu
ตำแหน่ง : ครููคู่ชั้น ป.2/1
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,08:14  อ่าน 275 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,14:05  อ่าน 2373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:18  อ่าน 693 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชัยมงคล ภูโกสัย
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:05  อ่าน 768 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 630 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 641 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:03  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..