ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นางอุไรวรรณ สิงห์ชา
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.1/7
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,12:13  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางลักขณา สิงหะพล
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.2/3
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565,14:50  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English Teacher
ชื่ออาจารย์ : Mrs.Genalyn Espirtu
ตำแหน่ง : ครูคู่ชั้น ป.2/2
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,14:31  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English Teacher
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,08:14  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินตนเองของครู (SAR) ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,14:05  อ่าน 2252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนแข่งขันวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:18  อ่าน 613 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูชัยมงคล ภูโกสัย
ชื่ออาจารย์ : นายชัยมงคล ภูโกสัย
ตำแหน่ง : งานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยม/ครูคอมพิวเตอร์มัธยม
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2562,09:05  อ่าน 679 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:20  อ่าน 550 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านครูอุทิศตนด้านประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 548 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นด้านการปฏิบัติการสอน เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นายกิติศักดิ์ โพธิ์ลังกา
ตำแหน่ง : ครูคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,13:04  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..