*** โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด *** ยินดีต้อนรับ ****
ประกาศการจัดชั้นเรียน(นักเรียน) ปีการศึกษา 2566
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 02 พ.ค. 66
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 02 พ.ค. 66
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 02 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ2 08 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 รอบ 2 08 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 06 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ดนตรี) 29 มี.ค. 66
กำหนดการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 27 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 18 มี.ค. 66
ประผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 11 มี.ค. 66
ประกาศผลทุนมัทธิว ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ปีการศึกษา 2566 04 มี.ค. 66
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report : SAR ปี 2565 27 เม.ย. 66
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report : SAR ปี 2564 11 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 26 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 06 ส.ค. 62
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้นเรื่องฮ่วมใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 23
456 7 8910
11 12 13 14 151617
18192021 22 2324
25 26 272829 30  
ปฏิทินกิจกรรม
15 พ.ค. 66
เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566
16 พ.ค. 66 ถึง 18 พ.ค. 66
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
22 พ.ค. 66 ถึง 26 พ.ค. 66
เลือกกิจกรรมชุมนุม
31 พ.ค. 66
กิจกรรมงดสูบบุหรี่โลก
01 มิ.ย. 66 ถึง
เริ่มเรียนคำสอน
07 มิ.ย. 66 ถึง 09 มิ.ย. 66
รับสมัครกรรมการสภานักเรียน
12 มิ.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
14 มิ.ย. 66
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
22 มิ.ย. 66
พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา / ไหว้ครู
26 มิ.ย. 66
มีกิจกรรม 3 กิจกรรม
30 มิ.ย. 66
มีกิจกรรม 2 กิจกรรม
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน