*** โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด *** ยินดีต้อนรับ ****
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือให้ ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีน โควิด 19 08 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนพระกุมาร ตำแหน่ง ครูภาษาต่างประเทศ 07 เม.ย. 65
ประกาศ นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปี2565 รอบ2 02 เม.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิวประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)ประจำปีการศึกษา 2565 24 มี.ค. 65
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (รอบที่1) 19 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2565 18 มี.ค. 65
ประกาศ เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน ระดับ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 14 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565 05 มี.ค. 65
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self - Assessment Report : SAR ปี 2564 11 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563 26 พ.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้นเรื่องฮ่วมใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 34 5 67
891011121314
1516 17 18 19 2021
22 23 2425262728
29 30 31    
ปฏิทินกิจกรรม
02 พ.ค. 65 ถึง 13 พ.ค. 65
สอนปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2565
05 พ.ค. 65 ถึง 07 พ.ค. 65
จำหน่ายแบบเรียน และชำระค่าธรรมเนียมทุกแผนก ปีการศึกษา2565
17 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / ผู้บริหารพบนักเรียนทุกระดับชน
19 พ.ค. 65 ถึง 20 พ.ค. 65
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
23 พ.ค. 65 ถึง 27 พ.ค. 65
เลือกกิจกรรมชุมนุม
23 พ.ค. 65
ครูประจำชั้นรับเอกสารหลักฐานทางวิชาการ ( ปพ.6 )
23 พ.ค. 65
สำรวจนักเรียนคาทอลิก
30 พ.ค. 65
วันงดสูบบุหรี่โลก
01 มิ.ย. 65
เริ่มเรียนคำสอน ( นักเรียนคาทอลิก )
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน