ประกาศผลการเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 1/2565
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 2840) 14 ต.ค. 65
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 2442) 14 ต.ค. 65
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 2395) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (อ่าน 997) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 1109) 14 ต.ค. 65
IEP ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 1141) 14 ต.ค. 65