ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2562
ระดับประถมศึกษา ห้อง IEP ชั้น ป.1 - ป.6 (อ่าน 4777) 12 ต.ค. 05
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 145) 13 ต.ค. 62
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 184) 13 ต.ค. 62
ระดับปฐมวัย IEP ทุกชั้น (อ่าน 4432) 13 ต.ค. 62
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 332) 13 ต.ค. 62
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 285) 13 ต.ค. 62
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 219) 13 ต.ค. 62
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 215) 13 ต.ค. 62
.ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.4 (อ่าน 1180) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.5 (อ่าน 1593) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.6 (อ่าน 2007) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4474) 12 ต.ค. 62
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 4907) 12 ต.ค. 62
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 4269) 12 ต.ค. 62
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 4137) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษา ห้อง Talented ป.4-6 (อ่าน 2135) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5900) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 5882) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 5080) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 4062) 12 ต.ค. 62
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 4470) 12 ต.ค. 62
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 2003) 17 มี.ค. 62