ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2560
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 688) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 900) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 789) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1186) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1028) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 961) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.6 (อ่าน 297) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.5 (อ่าน 308) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.4 (อ่าน 208) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษา ห้อง IEP ทุกระดับ (อ่าน 554) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษา ห้อง Talented ทุกชั้น (อ่าน 317) 13 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับประถมศึกษา (อ่าน 408) 13 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับมัธยศึกษา (อ่าน 304) 13 ต.ค. 60
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 721) 13 ต.ค. 60
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 611) 13 ต.ค. 60
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 892) 13 ต.ค. 60
ระดับปฐมวัย IEP ทุกชั้น (อ่าน 699) 13 ต.ค. 60
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 827) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 788) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 930) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 591) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 562) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 581) 13 ต.ค. 60
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 500) 13 ต.ค. 60