ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2057) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1908) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1915) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2837) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3478) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3613) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ห้อง IEP ชั้น ป.1 - ป.6 (อ่าน 2739) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.4 (อ่าน 706) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.5 (อ่าน 926) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.6 (อ่าน 1349) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3031) 12 ต.ค. 61
ระดับปฐมวัย IEP ทุกชั้น (อ่าน 2950) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 3287) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 3056) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 3087) 12 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับมัธยศึกษา (อ่าน 1392) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ห้อง Talented ป.4-6 (อ่าน 1328) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3852) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 3905) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3712) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2996) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3345) 12 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1267)