ประกาศผลสอบนักเรียน 1/2561
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2088) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1952) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1952) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2894) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3527) 12 ต.ค. 61
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3692) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ห้อง IEP ชั้น ป.1 - ป.6 (อ่าน 2784) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.4 (อ่าน 730) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.5 (อ่าน 952) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ภาษาจีน ป.6 (อ่าน 1407) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3094) 12 ต.ค. 61
ระดับปฐมวัย IEP ทุกชั้น (อ่าน 3013) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 3 (อ่าน 3342) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 2 (อ่าน 3114) 12 ต.ค. 61
ระดับอนุบาล 1 (อ่าน 3157) 12 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับมัธยศึกษา (อ่าน 1426) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษา ห้อง Talented ป.4-6 (อ่าน 1374) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 3941) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 4001) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3776) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 3035) 12 ต.ค. 61
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 3408) 12 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านแต่ละรายวิชา/ค้างค่าธรรมเนียม ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1312)