จดหมายถึงผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (อ่าน 554) 05 ม.ค. 61
เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสฬหบุชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 276) 30 มิ.ย. 60
เรื่องการเรียนเพิ่มเติม (พิเศษ) ในวันเสาร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 430) 31 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินเรียนฟรี) (อ่าน 448) 31 พ.ค. 60