จดหมายถึงผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 27) 30 พ.ค. 62
ใบสมัครเรียน ต่อทุกระดับ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 147) 21 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (อ่าน 797) 05 ม.ค. 61
เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสฬหบุชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 397) 30 มิ.ย. 60
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินเรียนฟรี) (อ่าน 653) 31 พ.ค. 60
เรื่องการเรียนเพิ่มเติม (พิเศษ) ในวันเสาร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 614) 31 พ.ค. 60