จดหมายถึงผู้ปกครอง
ใบสมัครเรียน ต่อทุกระดับ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 74) 21 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (อ่าน 736) 05 ม.ค. 61
เชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสฬหบุชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 363) 30 มิ.ย. 60
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินเรียนฟรี) (อ่าน 593) 31 พ.ค. 60
เรื่องการเรียนเพิ่มเติม (พิเศษ) ในวันเสาร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 563) 31 พ.ค. 60