จดหมายถึงผู้ปกครอง
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินเรียนฟรี)
เอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล(เงินเรียนฟรี)

1) ให้ผู้ปกครองนำสำเนาใบเสร็จ 1 แผ่น พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน 3 แผ่น มาเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน

2) ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกมารับเงินสดได้ด้วยตัวเองสามารถ มอบอำนาจให้กับลูกของตนหรือครูประจำชั้นรับแทนได้ แต่ต้องให้มีหลักฐานดังกล่าวในข้อ 1 และให้ครูที่รับแทนเด็กมีความโปร่งใส รับผิดชอบอย่างเต็มที่

3) ให้รับเงินเรียนฟรีได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน เท่านั้น


จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 514 ครั้ง