ผู้บริหาร

บาทหลวง ดร. เชาวฤทธิ์ สาสาย
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถานที่และสื่อการเรียนของโรงเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
จดหมายถึงผู้ปกครอง
เรื่องการเรียนเพิ่มเติม (พิเศษ) ในวันเสาร์ ปีการศึกษา 2560

สาระสำคัญของหนังสือประชาสัมพันธ์

นโยบายเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
การเรียนพิเศษในวันจันทร์ - ศุกร์
การเรียนคิวพิเศษวันเสาร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 88 ครั้ง