ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนมัทธิวประเภทผู้มีความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ให้มามอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม  ตั้งวันนี้ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2565 และมีการปฐมนิเทศน์  นักเรียนทุนฟุตบอลทุกคน  ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม เวลา 09.00 -12.00 น.   ที่ห้องประชุมอนุบาล 
เอกสารที่เตรียมามอบตัว
 1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน และ บิดา มารดา  อย่างละ 1 แผ่น
 3. เอกสารสำเร็จการศึกษา 
 4. สูติบัตร นักเรียน
 5. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน และ บิดา มารดา  อย่างละ 1 แผ่น


  หากไม่มามอบตัวตามกำหนดวันเวลาถือว่าสละสิทธิ์ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 763 ครั้ง