ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 แผนกมัธยม (อ่าน 44) 14 มิ.ย. 62
ทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี ได้แชมป์ระดับภาค (อ่าน 147) 02 พ.ค. 62
ประกาศผลสอบครูในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1065) 09 เม.ย. 62
กำหนดการสอบคัดเลือกครู ปี 2562 (อ่าน 423) 08 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ปี 2562 (อ่าน 675) 08 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา รอบ2 (อ่าน 1121) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 (อ่าน 428) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่ีอนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (อ่าน 447) 05 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ (อ่าน 1052) 16 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1202) 16 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 469) 15 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ในระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 (อ่าน 472) 15 มี.ค. 62
ประกาศนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี (อ่าน 502) 11 มี.ค. 62
ประกาศนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา ด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา (อ่าน 1272) 11 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสาม (อ่าน 418) 27 ก.พ. 62
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่รอบ 2 (อ่าน 562) 21 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 1512) 02 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2561 (อ่าน 2796) 02 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูโรงเรียนในเครือคาทอลิก สังฆมลฑลอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1673) 09 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1724) 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน-รอบ2-ม.1และม.4 2561 (อ่าน 1391) 06 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน แผน-ปกติ (อ่าน 1409) 17 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2056) 17 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน IEP (อ่าน 1759) 17 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ม.6 (อ่าน 1219) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1189) 02 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ โครงการ Talented ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1464) 20 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียนปกติ (อ่าน 2189) 27 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 แผนห้องเรียน IEP (อ่าน 1660) 27 ม.ค. 61