ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งเลื่อนเปิดเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
แจ้งเลื่อนเปิดเรียนและกำหนดการต่าง ๆ
ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
เลื่อนการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง เลื่อนวันเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Summer Course ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 (ระดับมัธยมศึกษา)
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (ระดับประถมศึกษา)
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Talented Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเพื่อรับทุนมัทธิว ประเภทความสามารถพิเศษ (ฟุตบอล)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนกีฬาฟุตบอล ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบครูคณิตศาสตร์ อัตราทดแทน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 2/2563 กรณีทดแทน
รับสมัครครูคณิตศาสตร์ กรณีพิเศษ ทดแทนอัตราที่ว่าง
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อัตรากำลังทดแทน
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2564
ประกาศผลการเข้าเพื่อเป็นครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (เพิ่มเติมสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ตารางการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ป.1 และตารางประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวีดีโอ
สทศ. กำหนดตารางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
มาตรการความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การจำหน่ายหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563
ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2563 และการจำหน่ายแบบเรียน(หนังสือเรียน)
ประกาศผลสอบผู้เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ระดับประถมศึกษา
เลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563