*** โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด *** กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2563 *** 7-9 กันยายน 2563 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 *** 10-18 กันยายน 2563 นิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย *** 9-12 กันยายน 2563 ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย (ตามสถานการณ์) *** 11 กันยายน 2563 พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับครูและนักเรียนคาทอลิก *** 14 กันยายน 2563 ส่งข้อมูลวารสาร รอบ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 *** 18 กันยายน 2563 วันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรม Y.C.S บำเพ็ญประโยชน์ *** 21 กันยายน 2563 Happy Feast Day บาทหลวงมัทธิวเชาวฤทธิ์ สาสาย *** 21-25 กันยายน 2563 นิเทศและสังเกตการสอนครูใหม่ ครั้งที่ 2/2563 *** 28 กันยายน 2563 ประชุมประชำเดือน ***
จดหมายถึงผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน เดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 28 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 07 ส.ค. 63
มารตรการความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2563 และการจำหน่ายแบบเรียน(หนังสือเรียน) 15 เม.ย. 63
เชิญร่วมทำบุญในงาน 20 ก.พ. 63
แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 14 ก.พ. 63
แจ้งกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 14 ก.พ. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนำส่งนักเรียนเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ป.1 05 ก.พ. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 21 ก.ย. 63
ประกาศผลการสอบครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อัตรากำลังทดแทน 10 ก.ย. 63
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2564 11 ส.ค. 63
ประกาศผลการเข้าเพื่อเป็นครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด (เพิ่มเติมสาขาวิชาคณิตศาสตร์) 30 ก.ค. 63
ตารางการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ป.1 และตารางประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 22 ก.ค. 63
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ส่งคลิปวีดีโอ 21 ก.ค. 63
สทศ. กำหนดตารางการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 21 ก.ค. 63
มาตรการความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 มิ.ย. 63
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ระดับปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ 06 ส.ค. 62
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอบปีที่ผ่านมา) 06 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 06 ส.ค. 62
SAR. ปีการศึกษา 2561 ปฐมวัย 06 ส.ค. 62
ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร ปี 2561 06 ส.ค. 62
วีดีโอ/VDO
ภาพยนตร์สั้นเรื่องฮ่วมใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    กันยายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6 7 8 9 10 11 12
13 14 151617 18 19
20 21 2223242526
27 28 2930   
ปฏิทินกิจกรรม
07 ก.ย. 63 ถึง 09 ก.ย. 63
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย (ตามสถานการณ์)
10 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63
นิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
11 ก.ย. 63
พิธีบูชาขอบพระคุณครูและนักเรียนคาทอลิก
14 ก.ย. 63
ส่งข้อมูลลงวารสาร รอบ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563
18 ก.ย. 63
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ และกิจกรรมกลุ่ม Y.C.S. บำเพ็ญประโยชน์
21 ก.ย. 63
็Happy Feast Day บาทหลวงมัทธิวเชาวฤทธิ์ สาสาย
21 ก.ย. 63 ถึง 25 ก.ย. 63
นิเทศและสังเกตการสอนครูใหม่ ครั้งที่ 2/2563
28 ก.ย. 63
ประชุมประจำเดือน กันยายน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน