คืนสู่เหย้า 30 ปี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
( 20/มี.ค./2560 )

STEM EDUCATION
( 19/มี.ค./2560 )

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559
( 20/ก.พ./2560 )

วันการศึกษาเอกชน 2560
( 14/ก.พ./2560 )
ภาพกิจกรรมทั้งหมด