ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 07.30-16.00 น. สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 และเข้าร่วมโครงการ Intensive English Program (IEP) และนักเรียนแผนการเรียนปกติ รอบที่ 2 ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 07.30-16.00 น. สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 และเข้าร่วมโครงการ Intensive English Program (IEP) และนักเรียนแผนการเรียนปกติ รอบที่ 2  ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกประถมศึกษา
---------->>>ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,12:03   อ่าน 140 ครั้ง