ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันชุมนุนยุวธรรมทูต ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันชุมนุนยุวธรรมทูต ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด แผนกประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนก้าวเดินไปด้วยกัน รับใช้พันธกิจของพระศาสนาจักร ส่่งเสริมและสนับสนุนงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลอุบลราชธานีให้ความเข้มแข็งมากขึ้น และฟื้นฟูจิตตารมณ์ของกลุ่มยุวธรรมทูต
มีฐานกิจกรรม 4 ฐาน ดังนนี้
  • ฐานที่ 1 ชมวีดีทัศน์ประวัติยุวธรรมทูต
  • ฐานที่ 2 สร้างหอคอย
  • ฐานที่ 3 จิ๊กซอ/ปิงโก
  • ฐานที่ 4 เพลงมาร์ชยุวธรรมทูตและเพลงก้าวไปด้วยกัน
------------>ประมวลภาพกิจกรรมชุมนุมค่ายยุวธรรมทูต เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,23:42   อ่าน 60 ครั้ง