ภาพกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก 4-6 ปี ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณอาคาร Saint Philip และสนามฟุตบอลแผนกมัธยมศึกษา มีอยู่ทั้งหมด 7 กิจกรรม ดังนี้          
    1. องค์ประกอบของร่างกายดัชนีมวลกาย (BMI) น้ำหนักและส่วนสูง      
    2. นั่งงอตัวไปข้างหน้า                  
    3. ยืนกระโดดไกล                  
    4. ลุกนั่ง 30 วินาที      
    5. งอแขนยกน้ำหนัก 30 วินาที        
    6. วิ่งเร็ว 20 เมตร                
    7. วิ่งเก็บของ 2 จุด และวิ่งอ้อมหลัก
คลิกดูภาพเพิ่มเติม


โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,15:05   อ่าน 99 ครั้ง