ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันตรุษจีน  ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษา
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
------------------------------------------
   วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรม “เทศกาลวันตรุษจีน”  โดยมี บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน   พร้อมด้วย ซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ และ
ซิสเตอร์ ศรีสมพร งามวงศ์   ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของผู้เรียน  ได้แก่ ระบำจีนโบราณ  การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันอ่านบทความ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาจีน จัดนิทรรศการวันตรุษจีนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้พัฒนาตนเอง  แสวงหาความรู้ จากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน   คลิกเพื่อชมภาพเพิ่ม

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,15:35   อ่าน 121 ครั้ง