ภาพกิจกรรม
วันลอยกระทง (แผนกปฐมวัย)
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรม “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร Saint Philip เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของแม่คงคาหรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต คณะครูและนักเรียนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และร่วมสืบสานรำวงลอยกระทง วนรอบบริเวณหน้าโดม และสระน้ำจำลองหน้าห้องประชุม Saint Philip โดยมีผู้ปกครองให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2565,21:20   อ่าน 45 ครั้ง