ภาพกิจกรรม
Talented Program Camp Ep. 10
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ (Talented program) จำนวน 135 คน ไปจัดกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา ณ Fountain Tree Resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 จำนวน 2 วัน 1 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน นักเรียนได้รับประสบการณ์นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
นักเรียนร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. ชมนิทรรศการและทำกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟฝ. ลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 2. ปฏิบัติกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้, 3. นมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี, 4. กิจกรรม Cowboy & Cowgirl Night Party, กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีความสุขและสนาน
ขอกราบขอบพระคุณบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสวย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ คลิกดูภาพเพิ่มเติม
         
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2565,17:29   อ่าน 154 ครั้ง