ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม “โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ บริเวณอาคาร Saint Philip ระดับปฐมวัย โดยมีซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเปิดค่ายคุณธรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้
1. ฐาน...กฎระเบียบวิจัยจราจร โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ต. ทวีศักดิ์ ขันแก้ว และ ด.ต. เด่นดวง สอนโกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระเบียบวิจัยจราจร และการเอาตัวรอดเมื่อเด็กติดอยู่ในรถตู้
2. ฐาน...ทหารจิ๋ว โดยครูเอกพงษ์ ประเสริฐสังข์ และครูชัยมงคล ภูโกสัย พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกระเบียบแถบ และฝึกความอดทน
3. ฐาน...ต้านทุจริต (โตไปไม่โกง) โดยคณะครูแผนกปฐมวัย และครู IEP ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนที่ดี คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,14:58   อ่าน 150 ครั้ง