ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา อนุบาล 3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 “ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง และให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตและสอบถาม ซึ่งการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ มีเด็กจำนวน 194 คน จากเด็กทั้งหมด 236 คน คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,12:16   อ่าน 31 ครั้ง