ภาพกิจกรรม
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดแผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร Saint Philip ในพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 7 คน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ความเป็นผู้นำ อย่างสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกากล้าแสดงออกตามวัยที่เหมาะสม และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ และตัวแทนผู้ปกครองคอยร่วมสังเกตการณ์
คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,12:24   อ่าน 58 ครั้ง