ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะครูแผนกปฐมวัย ได้มีโอกาสต้อนรับ บาทหลวงสำรอง คำศรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนและศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนหรืองานในหน้าที่ของแต่ละบุคคลได้ ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอันซ้ำซากจำเจของงานประจำที่ทำอยู่ไปสู่การพบเห็นสิ่งใหม่ ซึ่งสร้างเสริมแนวคิดใหม่และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2565,10:46   อ่าน 196 ครั้ง