ภาพกิจกรรม
"ซิด ฮด พรม" รดน้ำดำหัวผู้บริหาร
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรม "ซิด ฮด พรม" รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ณ บริเวณหน้าโดมอาคาร Saint Philip แผนกปฐมวัย  ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 08.30-09.30 น. โดยตัวแทนคณะครู พนักงาน รดน้ำขอพรผู้บริหาร ครูผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และแสดงความกตัญญูกตเวที โดยผู้น้อยจะขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดไป
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 


โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2565,09:42   อ่าน 40 ครั้ง