ภาพกิจกรรม
วัน
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม "วันวิสาขบูชา" การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา โดยมีซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวัน "วิสาขบูชา" ประจำปี 2561 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2561,17:56   อ่าน 237 ครั้ง