ภาพกิจกรรม
อบรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ จัดอบรม "การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษา สมศ. รอบ 4 ณ โรงแรมสาเกตนคร (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,14:10   อ่าน 378 ครั้ง