ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)
ณ สนามสอบ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561  
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2561,15:15   อ่าน 1072 ครั้ง