ภาพกิจกรรม
บรรยากาศหอพักโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
หอพักนักเรียนประจำโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  เป็นหอพักที่ มีระบบบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัย มีคณะผู้บริหารและครูผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง แยกโซนระหว่างหอพักชาย-หญิง มีเครื่องอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค มีซิสเตอร์อธิการจัดเมนูอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักอนามัย มีห้องเรียน ห้องสืบค้นข้อมูล ห้องทำการบ้านโดยครูผู้ดูแลเป็นครูผู้สอนทุกวัน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้ออำนวยและน่าอยู่ เราจะดูแลและพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณภาพต่อไป ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:16   อ่าน 1457 ครั้ง