ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับอนุบาล 3 เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก มาเป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในศตวรรษที่ 21 (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,10:19   อ่าน 318 ครั้ง