ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ประจำปี 2560
วันที่ 26-27 มกราคม 2561 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี จำนวน 471 คน เดินทางไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือนีโอ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความเสียลสะ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ (คลิกดูภาพเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2561,09:21   อ่าน 495 ครั้ง