ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ้งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  การการแข่งขันทั้งหมด 51 รายการ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน    35   โรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,11:17   อ่าน 611 ครั้ง