ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัยใส
วันที่ 26 ธันวาคม 2560  โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้รับเกียรติรับการประเมินรับรองเพื่อให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยมีซิสเตอร์ ดร.อรนุช  หอมจันทร์ เป็นประธาน  และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ทางด้านประธานการประเมิน คือ นายโกศล ขุนศนงรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1       ซิ่งทาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดมีแกนนำวัยใส 27 คน ซึงได้จัดกิจกรรมฐานการการเรียนรู้ทั้ง 10 ฐาน ผลของการดำเนินงานเรียบร้อยดี  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่ ดีมาก ทำให้โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดผ่านการประเมิน
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,07:55   อ่าน 563 ครั้ง