ภาพกิจกรรม
โครงการยกย่องเชิดชูเครือข่ายวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560
  วันที่ 28 กันยายน 2560 คณะครูและผู้บริหาร นำโดยซิสเตอร์ อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเครือข่ายวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2560,14:16   อ่าน 281 ครั้ง