ภาพกิจกรรม
มิสซาบูชาขอบพระคุณ สำหรับครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560     มิสซาบูชาขอบพระคุณ สำหรับครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก    และนักเรียนระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประธานในพิธี  บาทหลวงสุพจน์  สายเสมา    มิสซาบูชาขอบพระคุณในวันนี้เป็นพิเศษ  "เพื่อคณะผู้บริหาร   คณะครู นักเรียน  และบุคลาการทางการศึกษาในโอกาสพิธีบูชาขอบพระคุณ   ฉลองแม่พระบังเกิด  ขอพระองค์โปรดประทานสันติสุขแด่ทุกท่าน     ให้มีสุขภาพแข็งแรงได้รับแสงสว่างจากพระจิตเจ้า"      ณ โบสถ์แม่พระมหาชีย  แผนกมัธยมศึ กษา โรงเรีนพระกุมารร้อยเอ็ด จ.ร้อดเอ็ด
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,09:30   อ่าน 1433 ครั้ง