ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชบุรษจันทร์ อุตมะพรหม (ช้้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีมหามงคลอย่างพร้อมเพรียง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,14:53   อ่าน 849 ครั้ง