ภาพกิจกรรม
อมรมแกนนำพระคัมภีร์สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2517
อมรมแกนนำพระคัมภีร์สังฆมณฑลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2517
วันที่ 1-2 กันยายน 2560
ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี 
ครูที่เข้ารับการอบรม  1. ครูเอนก คำตา  2. ครูทวีลาพ  ชมภูจันทร์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,13:58   อ่าน 698 ครั้ง