ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนสายชั้น ป.6
วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ประจำศูนย์ฝึกอบรมธรรมะ และเรียนรู้โบราณสถานวัดไตรภูมิ เช่น หอไตรกลางน้ำ โบสถ์เก่าแก่ ธรรมมาสน์ไม้เก่าแก่
 
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2560,13:58   อ่าน 604 ครั้ง