ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา2560
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุมอาคาร ฟาติมา โดยมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล การจัดกิจกรรมฐานวิชาการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสุพจน์ สาสายมา มาเป็นประธานเปิดงาน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,13:40   อ่าน 284 ครั้ง