ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 2560
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดระดับปฐมวัยได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุมอาคาร Saint Philip โดยมีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิล การจัดกิจกรรมฐานวิชาการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสุพจน์ สาสายมา มาเป็นประธานเปิดงาน
(คลิกดูภาพเพิ่มเต็ม) https://goo.gl/photos/CsxWAJVQ7LgQHyLv7
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,10:39   อ่าน 281 ครั้ง