ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปี 2560
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด และซิสเตอร์ ดร.อรนุช หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนแม่ดีเด่น ณ อาคาร Saint Philip ระดับปฐมวัย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,13:58   อ่าน 432 ครั้ง