ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร Saint Philip เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พานดอกมะลิ และอ่านบทอาเศียรวาท ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2560,13:24   อ่าน 350 ครั้ง