ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อรำลึกถึงคุณค่าทางภาษาและวัฒนธรรม โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์  สาสาย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งภานในงานได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้และการละเล่น  อีกทั้งจัดเวทีเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างหลากหลาย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,16:52   อ่าน 1485 ครั้ง