ภาพกิจกรรม
ประเมินภายนอกสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้มาตรวจประเมินสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด โดยมีซิสเตอร์ศรีสมพร งามวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครูและพี่เลี้ยงสถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารร้อยเอ็ด คอยให้การต้อนรับและพร้อมตรวจรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,18:40   อ่าน 326 ครั้ง