ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา2560
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ณ แผนกประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนในการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2560,14:59   อ่าน 1343 ครั้ง