รอการประมวลผลเกรดนักเรียน
รอการประมวลผล

          รอการประมวลผล         

จะประกาศผลการเรียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

    หมายเหตุ            นักเรียนที่เกรดไม่ออกทุกวิชาให้ติดต่อสำนักบริหาร
                          นักเรียนที่ติด 0 / ร /  มส/  ให้ติดต่อครูประจำวิชา