ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบปลายภาคระดับมัธยมศึกษา
ชุดนักเรียน
19 ธ.ค. 60 วันพระกุมารสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียน พบปะ ที่ลานจอดรถห้างโรบินสัน เวลา 17.00 น - 21.00 น.
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
มีการประกวด/การแสดง/ ในเเวลา 9.00 - 11.40 น
ห้องประชุมฟาติมา การแต่งกายตามวัน
03 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 ตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ ประถมศึกษา ณ หอประชุมระดับประถม

วันที่ 4 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้น ม.1 ม.2  ม.4 และ ม.5

วันที่ 4 ก.ค. 2560  รับการตรวจสุขภาพ   ระดับ ม.6 และ ม.3
ตามปกติ
15 มิ.ย. 60 ถึง 23 มิ.ย. 60 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดจะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 นี้ โดยมีบาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทุกคนเข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุม แผนกประถมศึกษา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
26 พ.ค. 60 พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับมัธยมปี่ที่ 1 - 6 และนักเรียนสายชั้น ป.6 และนักเรียนอนุบาล 3 
อาคาร ฟาติมา / แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายจิตภิบาล